Dịch vụ bảo trì công nghiệp

Dịch vụ bảo trì công nghiệp

Apex Chemical cung cấp dịch vụ bảo trì, vệ sinh tàu biển, xử lý nước, bảo trì, sửa chữa, vệ sinh, tẩy cáu cặn hệ thống nồi hơi, hệ thống RO, hệ thống lạnh công nghiệp. Cung ứng vật tư, bảo trì hệ thống máy móc, hầm chứa hàng, vỏ tàu biển. Cung ứng vật tư, bảo trì nồi hơi, hệ thống lạnh nhà máy, tòa nhà, hệ thống dàn lạnh FCU, AHU, VRV, hệ thống làm lạnh nước chiller, nhà máy đá, dàn khoan dầu khí