Hóa chất tàu biển

Hóa chất tàu biển

Apex Chemical chuyên cung cấp hóa chất tẩy rửa, vệ sinh tàu biển, hàng hải. Bao gồm hóa chất tẩy rửa dầu mỡ (Degrease, Rig wash), sáp rửa tay (Hand cleaner) tẩy gỉ (Metal Brite), tẩy dầu loang (Oil Spill Dispersant), Vệ sinh hàn gió (Air cooler cleaner), tẩy cáu cặn (Descaler), hóa chất bảo trì và xử lý nước tàu biển....Các mặt hàng hóa chất Apex đều có chứng chỉ của cơ quan hàng hải quốc tế IMO và cùng tính năng tương đương với hóa chất tàu biển Unitor, Drew marine, Vecom....

Với văn phòng đặt tại Hồ Chí Minh và kho hàng tại Bình Dương và Hải Phong, chúng tôi luôn có sẵn hàng và đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ yêu cầu của tàu biển