Hóa chất và thiết bị thí nghiệm

Hóa chất và thiết bị thí nghiệm

Apex cung cấp đầy đủ các bộ thử hàm lượng nước dùng trong tàu biển trước khi xử lý nước. Bao gồm bộ ALKALINITY TEST KITCHLORIDE TEST KITHYDRAZINE TEST KITHARDNESS TEST KITNITRITE TEST KITPH TEST KITPHOSPHATE TEST KITSILICA TEST KITSULFITE TEST KITPH TESTERIRON TEST KITTDS TESTERCONDUCTIVITY TESTER. Ngoài ra Apex còn cung cấp các bộ bơm và định lượng hóa chất dùng trong hệ thống nồi hơi, hệ thống Ro và hệ thống lạnh công nghiệp