Hóa chất xử lý nước

Hóa chất xử lý nước

Apex cung cấp hóa chất xử lý nước công nghiệp và xử lý nước tàu biển bao gồm: hệ thống nồi hơi (Boiler), hệ thống làm lạnh nước (chiller), Hệ thống tháp giải nhiệt (Cooling Tower). Hóa chất xử lý bao gồm chống ăn mòn và cáu cặn (Antiscale and corrosion inhibitor), kiểm soát bộ ngưng tụ (Condensate Controller), chống và diệt rêu tảo (Biocide), Chống ăn mòn hệ thống làm mát (Cooling water treatmen), Tẩy cáu cặn (Descaler)...